வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டம்:

படித்து வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காமல் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் இளைஞர்களின் நலனுக்காக, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.300/-ம், மேனிலைக் கல்வியில் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களுக்கு ரூ. 400/-ம், மற்றும் இளநிலை பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.600/-ம் வீதம் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளை பொருத்தமட்டில் பதிவு செய்து ஓராண்டு நிறைவு செய்துள்ள பதிவுதாரர்களுக்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முறையே ரூ.600/-, ரூ.750/-, ரூ.1000/- வீதம் மாதம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 

மாற்று திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகள் மற்றவர்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் உதவி வழங்கப்படும்.

திட்டத்தின் பயனை பெறுவதற்குகான தகுதிகள்:

இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 45 வயதுக்கு மிகாமலும், ஏனையோரை பொறுத்த மட்டில் 40 வயதுக்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை பெற உச்ச வயதுவரம்பு கிடையாது. தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் அல்லது வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் அனுமதிக்கும்போதோ அல்லது அனுமதித்தப்பின்னரோ பயனாளிகள் 45 வயது கடந்தவராக இருப்பின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஓய்வுதியம் ஏதும் பெறவில்லை என சான்று ஆண்டுதோறும் அளிக்கப்பட வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளை பொறுத்தவரை 10 ஆண்டுகள் உதவித்தொகை பெறதகுதியானவர்கள். மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/- க்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும்.

வயது வரம்பு : 

1. பொதுபிரிவினர்கள் 40 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். 

2. மற்ற பிரிவினர்கள் 45 பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும். 

எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்? 

தங்கள் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு நேராக சென்று விண்ணப்பங்களைப் பெறலாம். விண்ணப்பங்களைப் பெற்ற பின் சரியாக பூர்த்தி செய்து தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை இணைத்து தங்கள் ஊரில் உள்ள வட்டாச்சியர் அலுவலகத்தில் கையொப்பம் பெற்று விண்ணப்பங்களை தங்கள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்பிக்க வேண்டும். Tamil Tech Solution

Hi Friends, Get the best how to tutorials for mobile devices and technology. Tamil Tech Solution offers latest tech news, tips, tricks, advices and more on smart phones, tablets, laptops and computers. Information technology is concerned with improvements in a variety of human and organizational problem-solving endeavors, through the design, development and use of technologically based systems and processes that enhance the efficiency and effectiveness of information in a variety of strategic, tactical and operational situations.

Post a Comment

Previous Post Next Post