மனிதக் குரங்குகளில் போனபோ என்றொரு வகை இருக்கிறதே! அதைப் பற்றி பார்ப்போம்...

உண்மையில் ஏப்ஸ் (Apes) என்று அழைக்கப்படும் மனிதக் குரங்குகளில் மனிதனுக்கு அதிகம் நெருக்கமான உறவு இந்த போனபோ குரங்குகள் தான்.
சிறிய காது, அகன்ற முகம், நெடிய அவயவங்கள் என்று உண்மையில் மனிதர்களை ஒத்திருக்கிறது. மற்றைய மனிதக்குரங்குகளில் ஆண் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்ற இந்த போனபோ குரங்கின் சமூகத்தில் பெண் தான் தலைமை வகிக்கிறது. மற்றைய குரங்குகளில் இல்லாத போனபோவின் சிறப்பம்சமே இதன் இரக்க குணம்தான். குரங்குகள் பற்றிய ஆய்வாளர் பிரான்ஸ் டீ வால் என்பவர் இந்தக் குரங்கைப்பற்றி நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்.

ஒரு தடவை ஆண் போனபோ ஒன்று நோய்வாய்ப்பட்ட போது அதை விலங்கியல் பூங்காவுக்கு மருத்துவ சிகிச்சைக்காகக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள். இடமாற்றத்தால் சஞ்சலம் அடைந்த அந்தக் குரங்கை அங்கிருந்த போனபோக்கள் தடவிக்கொடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தின. அதன் கையைப் பிடித்து அழைத்துச் சென்று கட்டிலில் படுக்கவும் வைத்தன. பிரிட்டனில் உள்ள ஒரு விலங்கியல் பூங்காவில் அடிபட்டு விழுந்த ஒரு பறவையை  போனபோ குரங்கொன்று பக்குவமாக மரக்கிளைக்கு எடுத்துச் சென்று இறக்கைகளை விரித்துப் பறக்கவிட்டது என்று பிரான்ஸ் டீ வால் சொல்லிருக்கிறார்.

இந்த போனபோக்கள் உலகில் ஆப்பிரிக்காவின் காங்கோ நாட்டில் மட்டும் தான் காணப்படுகின்றன. ஆனால், அமைதி விரும்பிகளான இவை காங்கோவின் உள்நாட்டுக் குழப்பங்களாலும், இறைச்சிக்காக வேட்டையாடப்படுவதாலும் மிக வேகமாக அழிவை சந்தித்து வருகின்றன.

Tamil Tech Solution

Hi Friends, Get the best how to tutorials for mobile devices and technology. Tamil Tech Solution offers latest tech news, tips, tricks, advices and more on smart phones, tablets, laptops and computers. Information technology is concerned with improvements in a variety of human and organizational problem-solving endeavors, through the design, development and use of technologically based systems and processes that enhance the efficiency and effectiveness of information in a variety of strategic, tactical and operational situations.

Post a Comment

Previous Post Next Post