இந்திய அஞ்சல் துறையில் ஜிடிஎஸ் பணிக்கு எப்படி விண்ணப்பித்தால் இந்த வேலை கிடைக்கும்?

சமீபத்தில் இந்திய அஞ்சல் துறையில் ஜிடிஎஸ் பணிக்கான காலி பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தன. விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 5/6/2022. இந்தப் பணிக்கு கல்வித்தகுதி வெறும் பத்தாம் வகுப்பு படித்திருந்தால் மட்டும் போதும். எந்த தேர்வும் கிடையாது. பத்தாம் வகுப்பு மார்க் மெரிட் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர். பத்தாம் வகுப்பில் 400க்கு மேல் மார்க் எடுத்தவர்கள் :

இப்பணிக்கு பொதுப்பிரிவினர் பத்தாம் வகுப்பில் அதிக மார்க் எடுத்து இருந்தால் கவலை இல்லை. பொதுப்பிரிவினர் 420 இலிருந்து 450 க்கு மேல் எடுத்து இருந்தால் அவர்கள் கேட்ட இடத்தில் கண்டிப்பாக இந்த வேலை கிடைக்க 99% வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 400 இல் இருந்து 420 வரை மார்க் எடுத்தவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வேலை கிடைக்க 99% வாய்ப்பு இருக்கு.

பத்தாம் வகுப்பில் 400 க்கு கீழ் மார்க் எடுத்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பத்தாம் வகுப்பில் 400 க்கு கீழ் மார்க் எடுத்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது எந்த இடத்தில் இந்த பணி வழங்க வேண்டும் என்று விருப்பத்தேர்வு 5 இடங்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும். பலபேர் அவர்களுடைய விலாசத்திற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சல் துறையை தேர்வு செய்வார்கள். அது தவறு.

நீங்கள் பணிக்கான இடத்தை தேர்வு செய்யும் போது அந்த இடத்திற்கு எத்தனை பேர் 400 க்கு அதிகமான மார்க் எடுத்தவர்கள் விண்ணப்பிப்பார்கள் என்று ஆராய்ந்து அறிந்து தேர்வு செய்ய வேண்டும். 400க்கு அதிகமான மார்க் எடுத்தவர்கள் அதிகமானோர் அந்த இடத்தில் இருப்பார்களேயானால் அந்த இடத்தை தேர்வு செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். 

நீங்கள் டவுன் பக்கம் தேர்வு செய்யாமல் ரூரல் ஏரியாவை தேர்வு செய்வது நல்லது. ரூரல் ஏரியாவை 400 க்கு மேல் மார்க் எடுத்தவர்கள் தேர்வு செய்வது குறைவாகவே இருப்பார்கள். அதிலும் ருரல் ஏரியாவாகவே இருந்தாலும் அந்த ஏரியாவில் யாராவது அதிக மார்க் எடுத்தவர்கள் அந்த இடத்தில் விண்ணப்பித்தால் இந்தப் பணி அதிக மார்க் எடுத்தவர்களுக்கு தான் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு இடத்தை தேர்வு செய்வதற்கு முன் நன்கு ஆராய்ந்தறிந்து தேர்வு செய்யுங்கள்.
Tamil Tech Solution

Hi Friends, Get the best how to tutorials for mobile devices and technology. Tamil Tech Solution offers latest tech news, tips, tricks, advices and more on smart phones, tablets, laptops and computers. Information technology is concerned with improvements in a variety of human and organizational problem-solving endeavors, through the design, development and use of technologically based systems and processes that enhance the efficiency and effectiveness of information in a variety of strategic, tactical and operational situations.

Post a Comment

Previous Post Next Post